Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących użytkowników naszego serwisu metalhead.pl jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie korzystając z naszego sklepu. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych serwisu w celach, dla których są one zbierane i przetwarzane.

Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników sklepu metalhead.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny sklepu: ROCKMETALSHOP, ul. Przemysłowa 2, 96-124 Maków

§ I. Definicje

 1. Administrator – jest nim ROCK METAL SHOP sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa z siedzibą w Skierniewicach, przy Al. Niepodległości 2, 96-100 Skierniewice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000724900. Adresem korespondencyjnym Spółki jest ROCK METAL SHOP, ul. Przemysłowa 2, 96-124 Maków.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://metalhead.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub Stronę, w tym korzystająca z jednej albo kilku usług, czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 7. Usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub modyfikacja nie pozwalająca na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą dane.
 8. Cookie - Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej Klienta. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 9. Log systemowy - Informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.
 10. Adres IP - liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny). Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych. W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w odziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).

§ II. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych
  Przetwarzanie danych osobowych w Sklepie jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy kupna produktów oferowanych przez Sklep. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian, a także do postępowań reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby wystawienia faktur. Z tych względów, dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą założonego przez Użytkownika konta w Sklepie, jak i w celu obsługi zakupów dokonywanych przez Użytkownika bez założenia konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO),
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności Sklepu dla Użytkowników będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  5. w celu wystawienia faktury - podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawego ciążącego na Sklepie, gdy przepisy prawa wskazują na wymagane dane nabywcy usługi, które należy zamieścić na fakturze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  6. w celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jest to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO),
  7. w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w Sklepie jest warunkiem zawarcia umowy i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością jej zawarcia i realizacji zamówienia. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w Sklepie może być też wymogiem ustawowym – np. dane do faktury. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Administrator ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych
 1. Dostęp do danych mogą mieć następujące kategorie odbiorców:
 1. pracownicy oraz współpracownicy Sklepu, o ile będą do tego upoważnieni na podstawie odrębnych pełnomocnictw i otrzymają takie polecenie, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych powyżej, w szczególności w celu kontroli uprawnienia Użytkownika, który dokonał zakupu produktów oferowanych przez Sklep
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi potrzebne do prowadzenia Sklepu, w szczególności świadczące usługi: obsługi systemów informatycznych, hostingu, bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne (w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną), usługi księgowe, usługi prawne, usługi PR i marketingowe, banki i operatorzy płatności (dane podmiotu pośredniczącego w transakcjach płatniczych wyświetlane są przed dokonaniem transakcji w Sklepie), usługi kurierskie oraz spedycji.
 1. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów marketingowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Dane zbierane w celu dokonania transakcji przez Administratora:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania i/lub korespondencyjny,
 3. numer telefonu,
 4. historia zakupów,
 5. informacje na temat dostawy,
 6. forma płatności, typ karty kredytowej, nr karty kredytowej, datę ważności, numer CW,
 7. historia płatności.
 1. Dane zbierane automatycznie przez Administratora:
 1. adres IP,
 2. nazwa domeny,
 3. typ przeglądarki.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Dane przetwarzane są przez okres:
 1. świadczenia usługi,
 2. przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub obrony przed nimi,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa (np. okres przechowywanie faktur).
 1. Dane osobowe, które Administrator uzyskał na podstawie zgody Użytkownika, będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania danej usługi, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Użytkownika innego uprawnienia, które spowoduje, że Administrator będzie zobowiązany ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania danych.
 2. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§ III. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników.

 1. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonym przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, dzięki czemu wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania dla obecnej mocy obliczeniowej komputerów.
 2. Dodatkowo Sklep obowiązują szczegółowe procedury chroniące dane przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed ich utratą lub kradzieżą.

§ IV. Zautomatyzowane decyzje, profilowanie, cookies

 1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, telefon, tablet), a następnie podczas kolejnych wizyt, pobierane z niego, zbierający informacje – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie lub na Stronie i dokonywanych przez niego czynności.
 2. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem cookies danych osobowych w celach: dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, a także w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Zgoda zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 3. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na stronach Sklepu.Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.
 4. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie używania przez Użytkownika Cookies, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Sklepu, na przykład - może nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług.
 5. W oparciu o cookies Administrator w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzje, w tym o profilowaniu. Administrator tzw. wykorzystuje tzw. cookies serwisowe m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy na profilach takich jak Facebook, w tym reklamy behawioralnej. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies),
  7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  8. Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe i ”sesyjne” , przy czym „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies, a ”sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia / wylogowania się.
  6. Pozostałe informacje dotyczące wykorzystania cookies opisane są w dziale Sklepu Polityka dotycząca wykorzystania cookies.

§ V. Miejsce przechowania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ VI. Pouczenia prawne

 1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo zażądania informacji o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora.
 2. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.
 3. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba że przepis prawa wskazuje na prawne uzasadnienie kontynuowania tego procesu przez Administratora, ponieważ na przykład istnieją niezakończone postępowanie reklamacyjne, nierealizowane zamówienie, nieuregulowana zapłata ceny, również ze względu na wymogi księgowe i podatkowe (np. przechowywanie faktur) lub istnieją roszczenia prawne.
 5. Powyższe prawa należy realizować za pośrednictwem zamowienia@metalhead.pl.
 6. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia prawa.
 7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ VII. Zmiana Polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w celu doskonalenia zasad ochrony prywatności i stosowania przepisów prawa.

pixelpixelpixelpixelpixelpixel